Flitscontroles op sociale fraude in de horeca in juni

Ieder jaar vinden er vooraf aangekondigde flitscontroles op sociale fraude plaats door de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD). Flitscontroles hebben vooral een informatief en preventief karakter. Al zullen de inspectiediensten ook verbaliseren bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken. In juni vinden de flitscontroles in de horecasector plaats. Wij waarschuwen jou bij deze dus graag voor het feit dat jij en jouw collega-ondernemers de komende maand verschillende inspecties tegelijk over de vloer zullen krijgen.

Wat houdt zo een controle in?
Het SIOD voorziet een checklist met alle documenten die je moet kunnen voorleggen tijdens zo’n controle. Het is dus belangrijk om deze checklist nu al eens na te kijken en te controleren of alles voor jouw zaak in orde is. Deze checklist is echter louter informatief. De sociaal inspecteur kan dus ook nog andere documenten opvragen, indien hij die noodzakelijk acht voor het onderzoek.

Een sociaal inspecteur heeft het recht om op elk ogenblik van de dag of nacht binnen te stappen, zonder een voorafgaande verwittiging.

Er wordt voornamelijk gecontroleerd op zwartwerk, wat betekent dat de identiteiten van werkgever en werknemers mogen nagekeken worden (op basis van het rijksregisternummer) en er heel wat personeelsgebonden documenten opgevraagd kunnen worden:

  • DIMONA (onmiddellijke aangifte van tewerkstelling), van voltijdse of deeltijdse werknemers, alsook van jobstudenten, flexi’s of gelegenheidsmedewerkers;
  • Arbeidsreglementen met alle werkroosters;/li>
  • Arbeidsovereenkomsten en bijlagen;/li>
  • Documenten van niet-Belgische werknemers, zoals arbeidskaarten, arbeidsvergunningen en verblijfsvergunningen;/li>
  • Arbeidsongevallenverzekering.

Ook aan werknemers kunnen vragen gesteld worden:

  • Over zijn statuut als werknemer (loontrekkende, zelfstandige, student, uitzendkracht...);/li>
  • Over zijn statuut als sociaal verzekerde (werkloos, arbeidsongeschikt, leefloon...);/li>
  • Controlekaarten kunnen gevraagd worden aan werklozen (volledige, tijdelijke of deeltijdse werkloze of deeltijdse werknemer met aanvullende werkloosheidsuitkeringen), waarvan de prestaties duidelijk zijn aangeduid op de controlekaart;/li>
  • Indien een arbeidsongeschikte werknemer aan het werk wordt aangetroffen zal gevraagd worden naar zijn toestemming deeltijdse werkhervatting afgeleverd door de adviserend geneesheer.

Bereid je dus goed voor, de flitscontroles beginnen op 1 juni en zullen een hele maand duren. De volledige checklist vind je op de website van het SIOD en is te downloaden via de blauwe knop.

Waar kan je terecht bij vragen?
Wij geloven best dat zo’n flitscontrole wat vragen kan oproepen bij sommigen. Voor meer informatie kan je terecht op de website van het SIOD. Jouw sociaal secretariaat kan jou ook meer informatie bezorgen rond personeelskwesties.

www.horecavlaanderen.be