Succesvol overleg Horeca Vlaanderen zorgt voor Antwerpse aanpassingen

In de provincie Antwerpen was een verstrenging van kracht waardoor klanten slechts met vier of één gezin aan tafel kon zitten, en horecazaken om 23 uur gesloten moesten zijn. Nu worden die regels aangepast, na succesvolle onderhandelingen met sectorfederatie Horeca Vlaanderen en haar lokale afdelingen in de provincie. “Het was onlogisch dat je thuis met tien een barbecue kon houden, maar in een veilige horecaomgeving maar met vier kon samenkomen”, zegt CEO van Horeca Vlaanderen Matthias De Caluwe.

Enkele weken geleden kondigde de provincie Antwerpen harde verstrengingen aan voor de horeca. Van in het begin heeft Horeca Vlaanderen hier aanpassingen gevraagd, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. We traden meteen daadkrachtig op en hadden nauw overleg met de gouverneur, samen met onze provinciale en lokale afdelingen die met hun voorzitters van dichtbij betrokken waren.

De aanpassingen
Dankzij ons harde werk zijn er nu aanpassingen. Hierover vind je daarvan een overzicht, samen met enkele andere zaken die strikt nageleefd moeten worden.

  • In de horeca wordt een tafel beperkt tot een maximum van 10 personen per tafel. Het gezelschap aan tafel bestaat uit de personen die behoren tot eenzelfde huishouden en de maximum 5 vaste contacten van het huishouden, de zogenaamde ‘sociale bubbel’ dus. Als je bijvoorbeeld een gezin bent van 4 personen, mag je daarnaast samen 5 andere personen zien, plus de -12-jarige kinderen. Ga je samen naar de horeca, dan kan je met je gezin en die sociale bubbel inclusief de kinderen gaan, maar beperk je tot maximaal 10 personen aan een tafel.
  • Het sluitingsuur verandert naar 1u ’s nachts. Met uitzondering van essentiële verplaatsingen, niet-uitstelbare verplaatsingen om dringende medische redenen, verplaatsingen van of naar het werk en bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie, is het verboden om zich in het openbare ruimte te begeven tussen 01u30 en 05u00.
  • Correcte individuele registratie is verplicht. De volgende, correcte gegevens moeten gedurende vier weken worden bijgehouden: volledige naam, contactgegevens, tafelnummer en het uur van aankomst en vertrek. Deze gegevens mogen enkel gebruikt worden voor het bestrijden van corona, en moeten na vier weken vernietigd worden.
  • Aan elke inrichting hangt een goed leesbaar document uit met alle informatie over de veiligheidsvoorschriften en de uitbater garandeert de correcte naleving ervan. De uitbater informeert de klanten over de voorschriften en verplichtingen, en waakt erover dat klanten de meubels niet verplaatsen.
  • De uitbater ziet erop toe dat medewerkers in verplichte thuisisolatie of quarantaine niet tewerkgesteld worden voor de volledige duur van deze verplichte isolatie of quarantaine. En ziet erop toe dat geen personen tewerkgesteld worden met duidelijke symptomen van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten.
  • De uitbater werkt niet in de zaak wanneer hij/zij zich moet houden aan thuisisolatie of quarantaine en dit voor die volledige duurtijd ervan. De uitbater werkt ook niet in de zaak wanneer hij/zij duidelijke symptomen vertoont van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten.

Imagocampagne
Ook met de deputatie van de provincie heeft overleg plaatsgevonden. We bekijken samen met hen en andere organisaties hoe we op korte termijn een imagocampagne kunnen opzetten om te tonen dat het wél veilig is om naar de provincie Antwerpen te komen.