Aangepaste tewerkstellingsmaatregelen flexi’s treffen de horeca

Een inspanning van 1,2 miljard euro om het land welvarender, duurzamer en veiliger te maken. Maar dat zonder de inspanningen om de hoge loonkost in onder meer de horecasector aan te pakken. In tegendeel zelfs, zo zou blijken dat onder andere de loonkostverhoging van de RZS-werkgeversbijdragen voor flexi-jobs met 3% stijgt. Dit is onaanvaardbaar voor de horecafederaties die onlangs nog aan de alarmbel trokken. Er zijn namelijk 19,07% meer faillissementen in de horeca tijdens de afgelopen drie kwartalen van 2023 tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Na lang onderhandelen, bereikte de federale regering een akkoord over de begroting voor 2024. Horeca Vlaanderen, Horeca Brussel en Horeca Wallonië waren evenwel ontgoocheld. Het begrotingsakkoord omvat geen enkele maatregel om de opvallende stijging van faillissementen van horecazaken met personeel aan te pakken, in tegendeel blijkt nu. Zo komt er een loonkostverhoging van de RSZ-werkgeversbijdragen van 25% naar 28% voor de flexi-jobs. Ook komt er een plafonnering van het maximaal te verdienen bedrag op jaarbasis. De lonen zullen in andere sectoren vanaf nu geregeld worden via hetzelfde barema als voor de gewone medewerker en niet langer via het minimumloon. In de horeca zal deze regeling echter niet van toepassing zijn en blijft het zoals voorheen.

Uit cijfers van dataspecialist Graydoncreditsafe blijkt dat tijdens de eerste drie kwartalen van dit jaar al 1.386 horecaondernemingen in België failliet gingen. De horecasector staat zo op de tweede plaats in het lijstje met het hoogste aantal faillissementen, na de bouw.

Met die cijfers in het achterhoofd is een van de opvallendste maatregelen uit het begrotingsakkoord dan ook de uitbreiding van het systeem van de flexi-jobs mét een kostenverhoging voor de inzet ervan. Flexi-jobbers zijn nochtans erg belangrijk om piekmomenten in onze horeca op te vangen. “Voor ons is deze handelswijze onaanvaardbaar. Zomaar een goed systeem wijzigen? In de plaats van maatregelen te voorzien om de vaste loonkost aan te pakken, krijgen we dit. Zelfs de gesuggereerde kosteloze quickwin om het aantal bruto-netto overuren te verhogen, lag blijkbaar moeilijk. Wij vragen dringend overleg met de bevoegd federaal minister van Werk en Economie Dermagne”, zegt Matthias De Caluwe. Uit recente cijfers van de RSZ blijkt dat de horecasector het meest gebruik maakt van het systeem van flexi-jobs. In 2022 waren ruim 60.000 enthousiaste flexi-jobbers aan de slag. De horecaondernemers in België betaalden hiervoor toen 56 miljoen euro aan RSZ-werkgeversbijdrage aan de staat.

Flexi-jobs zijn al langer voor de vakbonden een doorn in het oog. Ondanks de positieve effecten voor zowel flexi-jobber als werkgever blijven zij beuken op het systeem. Onze ondernemers correct werken en het moeilijk hebben, worden het hardst geraakt. Op basis van de cijfers van 2022 zou een stijging van de RSZ-werkgeversbijdrage van 3% namelijk minstens 6,7 miljoen euro extra kosten met zich meebrengen voor de Belgische horecaondernemers. “Wie dus zegt dat het om ‘maar’ 3% gaat, betaalt allicht de lonen niet”, aldus Matthias De Caluwe.

“Uit recente cijfers blijkt ook dat maar liefst 87,2% van de flexi-jobs in de horeca zich bevindt in Vlaanderen. Misschien is het daarom bij sommigen niet zo bekend? Voor de horeca was het één van flankerende maatregelen bij de invoering van de geregistreerde kassa. Maar het evenwicht van toen is nu weg.