Zware energie-uitgaven in eerste kwartaal 2023? Vraag jouw energiesteun aan voor 30 juni 2023!

Ook in 2023 worden ondernemingen nog geconfronteerd met prijsstijgingen bij grondstoffen en energie. Die prijsstijgingen hebben, samen met de hoge loonindexering, een enorme impact op de horecasector. Daarom kan je, als ondernemer, tot 30 juni 'Energiesteun 2' aanvragen.

De Vlaamse Overheid wil met 'Energiesteun 2' verdere continuïteit bieden aan ondernemingen, die in het eerste kwartaal van 2023 nog steeds geconfronteerd werden met stijgende energiekosten, alsook hen vrijwaren van faillissement.

Voldoe ik aan de voorwaarden voor energiesteun?

De Vlaamse Regering stelt in totaal 250 miljoen euro ter beschikking voor steun aan bedrijven die zwaar getroffen zijn door de stijgende energieprijzen. Een eerste schijf van 125 miljoen euro is daarvoor reeds ingezet. Na een beloofde evaluatie stelt Vlaams minister van Economie Jo Brouns de voorwaarden bij in een nieuw kader voor het eerste kwartaal van 2023.

Elke gezonde onderneming met minstens 7.500 euro aan uitgaven voor elektriciteit en gas in haar Vlaamse vestigingen in 2021 komt in aanmerking. Enkel prijsstijgingen in elektriciteit en gas die meer dan 50% hoger liggen dan de prijzen van 2021 komen daarbij in aanmerking om vergoed te worden. De onderneming moet daarnaast in het eerste kwartaal van 2023 een daling van haar brutowinst (EBITDA) van minstens 50% kennen. Van de minimale brutowinstdaling moeten de totale meerkosten aan gas en elektriciteit minstens 70% bedragen, oftewel 35% van de brutowinst voor de crisis.

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation (EBITDA). In het Nederlands vertaalt: de winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen. De definitie van meerkost vind je dan weer via deze link.

Algemene energie-intensieve ondernemingen alsook energie-intensieve ondernemingen actief in specifiek getroffen sectoren komen eveneens in aanmerking voor verhoogde steun. Dit type ondernemingen die in het eerste kwartaal van 2023 géén EBITDA-daling van minstens 50% kenden op ondernemingsniveau of waarbij de totale energiemeerkost minder dan 50% van de EBITDA-daling bedraagt, maar die wel een EBITDA-daling van minstens 40% hebben, kunnen steun genieten voor één of meerdere bedrijfstak(ken) indien de bedrijfstak(ken) een operationeel verlies leed in de steunperiode.

Om misbruik te vermijden, is elke onderneming die steun ontvangt;

  • verplicht om minstens vijf jaar in Vlaanderen actief te blijven;
  • ertoe verbonden geen dividenden uit te keren tot het einde van 2023;
  • in regelgeving dat zij niet meer dan 35% van het personeel op tijdelijke werkloosheid hebben geplaatst voor de periode waarvoor zij steun krijgt;
  • verplicht om indien het hebben van een hoog energieverbruik een energiebeleidsovereenkomst ondertekenen, waardoor zij zich ertoe verbindt haar
    energieverbruik te reduceren, bijvoorbeeld door procesaanpassingen of innovatieve renovaties.

Graag meer informatie? Hoe de energiesteun berekend wordt, vind je terug op de webpagina bedrag. Voor andere algemene informatie over deze steunmaatregel kan je terecht op de website van VLAIO. ( bron : horeca vlaanderen )