Week van de Friet

friet

frietEind november geeft VLAM traditioneel het startschot van de Week van de Friet, die dit jaar loopt van 25 november tot 1 december. Telkens wordt de Vlaming dan warmgemaakt om eens een bezoekje te brengen aan de frituur, en er te genieten van een o zo typisch pakje frietjes. Ook dit jaar staat de beleving aan de frituren centraal, meer nog: er komt een petitie om de frietkotcultuur te laten erkennen als ‘immaterieel cultureel erfgoed’.

Navefri nam het initiatief om de frietkotcultuur te laten erkennen en diende het dossier reeds in [zie artikel ‘Frituristen… kom uit uw (friet)kot!!!’]. Om deze aanvraag kracht bij te zetten, wordt een petitie gehouden onder de Vlaamse frietkotklanten. De steun van de bevolking kan de erkenning immers een stevige duw in de rug geven.

VLAM kondigt de Week van de Friet aan via een tv-spot op één, waarbij uiteraard alles draait rond de typisch Vlaamse frietkotcultuur. De kijkers worden aangespoord naar de frituur te gaan en er de petitie te tekenen. Alle frituristen ontvangen vooraf een mailing met een petitielijst, die dan door de klanten ondertekend kan worden. Ook online kan men de aanvraag steunen op www.weekvandefriet.be, waarbij men meteen ook enkele argumenten kan aanreiken over waarom die frietkotcultuur zo speciaal is en een erkenning verdient. Tot slot schakelt VLAM het eigen consumentenpanel van een 100-tal Vlaamse consumenten in. Zij worden uitgenodigd hun frietkotbeleving te delen op het forum. Want net de argumenten van de Vlaming zelf zullen een sterk fundament vormen voor het erkenningsdossier.

Na afloop van de Week van de Friet worden alle petities overhandigd aan minister van cultuur Joke Schauvliege. Maak de petitie mee bekend en zorg ervoor dat ook uw klanten mee aan de kar kunnen duwen!