DATUM FLITSCONTROLES 2024

De Sociale inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) die de werking van de verschillende inspectiediensten coördineert, maakte onlangs de datums voor de flitscontroles voor 2024 bekend voor de zogenaamde kritieke sectoren.

Flitscontroles worden al enkele jaren toegepast in de sectoren waar (historisch) een groot risico bestaat op inbreuken op de arbeids- en sociale wetgeving. Deze sociale flitscontroles worden binnen de EU als een “best practice” aanzien voor het naleven van de wetgeving. Ze hebben in de eerste plaats een informatief en preventief karakter. Vandaar dat de datums ook vooraf kenbaar worden gemaakt. Dit neemt uiteraard niet weg dat bij vaststelling van zwaarwichtige inbreuken streng zal worden ingegrepen.

Net zoals dit eerder al gebeurde, wordt ook dit jaar per sector een controleperiode vastgelegd in plaats van specifieke datums, omdat de ervaring leert dat dit beter werkt.

De flitscontroles in de horeca staan gepland voor de maand juni 2024.

Andere sectoren waar flitscontroles zullen plaatsvinden zijn de bouwsector (januari), de verhuissector (maart), groene sectoren (september), de transportsector (november).

Op zijn website stelt de SIOD een aantal checklists ter beschikking zodat u zelf al kan nagaan wat er gecontroleerd kan worden.