Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/0/4/7/snackblad.be/httpd.www/wp-content/themes/the-core-parent/theme-includes/helpers.php on line 1413

Invoering kassa wordt gespreid in tijd

Onlangs nam de federale regering enkele cruciale beslissingen in verband met de invoering van de geregistreerde kassa met blackbox en in verband met het daarbij horende horecaplan. De invoering van de geregistreerde kassa in de horeca, die moet helpen bij de fraudebestrijding in de sector, moet tegen eind 2015 een feit zijn. Dat bleek na afloop van de ministerraad. Die keurde eveneens een aantal maatregelen goed die de rendabiliteit van de sector moet ondersteunen. De lastenverlagingen zijn alles samen goed voor meer dan 80 miljoen euro.

We zetten de hoofdlijnen op een rijtje: 

  • De invoering van de kassa wordt bevestigd, maar wordt meer in de tijd gespreid.  In plaats van een verplichte invoering op 1 januari 2014 komt er nu een invoering vanaf 1 januari 2014 op vrijwillige basis met een verplichte invoering voor de ganse sector tegen eind 2015.  Wie vrijwillig invoert, kan genieten van een lastenverlaging op 5 werknemers.  Er kan dus over een uitstel gesproken worden maar niet over een afstel.  Vanaf 1 januari 2014 zullen de eerste kassa’s wel degelijk geïnstalleerd worden.
  • Het aangekondigde nieuwe systeem van gelegenheidsarbeid wordt vanaf 1 oktober van dit jaar ingevoerd en kan vrij gebruikt worden in de ganse horeca.  Deze maatregel is dus ook voor ondermeer cafés van toepassing.  Concreet betekent dit dat een werkgever gedurende 100 dagen per jaar een extra mag inzetten waarvoor geen bijdragen betaald moeten worden op het reële loon, maar op een forfait van 7,5€ per uur (en maximaal 45€ per dag).  Deze forfaits worden niet verhoogd voor zon- en feestdagen.  De werkgever houdt 33% bedrijfsvoorheffing af.  Een werknemer mag gedurende 50 dagen in dit systeem werken.
  • Er komt een lastenverlaging op voltijds vast personeel van 500€ per personeelslid per kwartaal voor maximaal vijf werknemers naar keuze (800€ indien de werknemer jonger is dan 26 jaar).  Dit kan in alle ondernemingen met maximaal 49 werknemers (dit is een verhoging van deze grens: er was altijd 20 werknemers gezegd).  Deze lastenverlaging wordt ingevoerd vanaf de kassa er is (vrijwillig of verplicht).  Opgelet: bij deze maatregel hoort een registratie van het personeel, mogelijk met zowel een in- als een uit-registratie.  Dit laatste is nog onduidelijk
  • Er komt een maatregel voor lastenverlaging op overuren voor wie de kassa invoert.  Deze maatregel is echter nog niet geconcretiseerd en is voorlopig te beperkt in omvang.