Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/0/4/7/snackblad.be/httpd.www/wp-content/themes/the-core-parent/theme-includes/helpers.php on line 1413

Overeenkomst tussen producent en ophaler van frituurvet (-olie)

Onlangs zijn er enkele wijzigingen in de wetgeving doorgevoerd waardoor gebruikte frituurvetten en –oliën onder categorie 3 dierlijke bijproducten vallen (ook de olie van zodra daar enig dierlijk product in gebakken geweest is) (EG-Verordening 1069/2009 en 142/2009)

Dit houdt in dat er bij elke ophaling een wettelijke voorgeschreven handelsdocument dient opgemaakt en ondertekend te worden. Omdat de telkenmale ondertekening door de producent meestal niet haalbaar is werd door de OVAM toegestaan dat de ophaler het document in naam van de aanbieder ondertekend op voorwaarde dat dit opgenomen is in een overeenkomst.

Het opgehaalde vet (olie) wordt na bewerking gebruikt voor de productie van biodiesel.

Biodiesel gemaakt uit frituurvet wordt beschouwd als een optimale recyclage en geniet daarom van een speciaal statuut qua accijnzen en CO2 besparing waardoor de ophalers in staat zijn hun klanten een hoge vergoeding te betalen voor het opgehaalde vet (olie).

Om deze hoge prijzen  als toeleverancier aan de biodieselproducenten te kunnen bekomen moeten ze kunnen garanderen dat ze enkel frituurvet en bak- of braadolie afleveren die niet vermengd werd met andere vetten of oliën. Dit bewijs dienen wij te leveren door het voorleggen van een ISCC verklaring (International Sustainablility and Carbon Certification) van al onze leveranciers. Deze verklaring moet eveneens bij elke ophaling opgemaakt en getekend worden. De verplichting om bij elke ophaling deze zelfverklaring te ondertekenen vervalt indien de ophaling verbonden is aan een éénmalige overeenkomst.

Opdat de aanbieder niet telkenmale 2 documenten zou dienen te ondertekenen sturen ze u  een overeenkomst in dubbel en een zelfverklaring.

Gelieve op de overeenkomst volgende zaken na te zien of in te vullen :

  • Uw gegevens – eventueel aanpassen
  • IBAN banknummer : onze betalingen aan u gebeuren bij voorkeur via overschrijving
  • BTW- nummer

en 1 contract samen met de 1 exemplaar ISCC verklaring ondertekend terug mee te geven met uw chauffeur of per post  op te sturen. De andere exemplaren dient u te bewaren.