Wettelijk kader voor binnenluchtkwaliteit treedt in werking vanaf 10 december 2022

Het werd al langer aangekondigd, maar vanaf 10 december 2022 zal een wet ter verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen - die publiek toegankelijk zijn - van kracht zijn. Het besluit legt het wettelijke kader van een verbeterde kwaliteit van lucht vast, en zal stelselmatig verder worden uitgewerkt via koninklijke besluiten. Voorlopig legt de wet geen verplichtingen op, maar in de toekomst zal dit wel gebeuren.

luchtkwaliteit

Deze goedkeuring markeert het begin van een beleid ter verbetering van de binnenluchtkwaliteit in België. Het besluit is dan ook voornamelijk gericht op het beperken van de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de binnenlucht, waaronder virussen. De drie belangrijkste principes ervan zijn dan ook de onderstaande:

 • Indicatieve en niet-bindende referentieniveaus voor binnenluchtkwaliteit vastleggen.
 • Uitbaters aanmoedigen om rekening te houden met de bestaande luchtkwaliteit in hun gebouwen, en deze te verbeteren door een risicoanalyse en een actieplan uit te werken.
 • Transparantie over binnenluchtkwaliteit verzekeren tegenover het publiek, door invoering van een certificerings- en labellingsysteem.

Uit deze principes komen twee referentieniveaus voor goede luchtkwaliteit voort. Belangrijk om te weten: deze zijn indicatief en niet-bindend.

 1. Niveau A, gekenmerkt door:
  een minimum ventilatie- en/of zuiveringsdebiet van 40 m3/u per aanwezige persoon, waarvan ten minste 25 m³/u per aanwezige persoon verse buitenlucht is
  OF
  een CO2-concentratie in lokalen die is lager dan 900 ppm
 2. Niveau B, gekenmerkt door:
  een minimum ventilatiedebiet van 25 m³/u per aanwezige persoon
  OF
  een CO2-concentratie in de lokalen die lager is dan 1200 ppm

Deze wet is alleszins een belangrijk instrument om de gevolgen van toekomstige respiratoire pandemieën, zoals corona, te beperken.
Welke toekomstige verplichtingen hangen er aan deze wet vast?
Voorlopig legt de wet geen onmiddellijke verplichtingen op voor de horeca-, sport-, evenementensector en het nachtleven, met inbegrip van culture gelegenheden en bioscopen. Vanaf december 2023 komt daar verandering in. Zie daarom hieronder de verplichtingen in de nabije toekomst.
De eerste verplichting gaat in vanaf 10 december 2023. Vanaf dan moet je in jouw horecaonderneming

 • Een luchtkwaliteitsmeter gebruiken
 • Een risicoanalyse van de huidige situatie opstellen en beschikbaar stellen
 • Een actieplan ter verbetering te hebben en beschikbaar stellen

Een luchtkwaliteitsmeter en actieplan zijn de eerste stappen richting een verbeterde luchtkwaliteit in binnenruimtes. Vanaf 1 januari 2025 gaan de volgende verplichtingen van start:

 • Een certificering aanvragen
 • Het toegekende label, dat bij de certificering hoort, afficheren
 • De plaats blijven uitbaten met dezelfde of minstens gelijkwaardige toestellen als op het moment van het behalen van het label

Je kan terecht op https://www.health.belgium.be/nl/naar-een-wettelijk-kader-voor-binnenluchtkwaliteit voor verdere informatie over deze nieuwe wetgeving inzake binnenluchtkwaliteit.
www.horecavlaanderen.be